Podbudowa 0-31,5

Podbudowa składa się żwiru, tłucznia, grysu, żużla lub mieszaniny piasku ze żwirem. W zależności od obciążenia i właściwości podłoża, podbudowę tworzy warstwa nośna (konstrukcyjna) o grubości od 10 do 50 cm. Warstwy konstrukcyjne tworzą najczęściej mieszaniny żwiru i piasku lub klińca i piasku o stopniowanym uziarnieniu od 0 do 32 mm.
Cena podbudowy i innych kruszyw do ustalenia poprzez kontakt.

Comments are closed.