Podbudowa 3-19 mm

Nawierzchnię układa się na odpowiednio przygotowanej podbudowie z tłucznia i piasku, które służą wyrównaniu podłoża i drenażowi wody opadowej. Dobra podbudowa powinna być przepuszczalna dla wody, umożliwiać jej szybkie grawitacyjne odprowadzenie do gruntu rodzimego i nie zatrzymywać wilgoci.
Cena podbudowy i innych kruszyw do ustalenia poprzez kontakt.

Comments are closed.