Podbudowa piaskowa – 31,5

Podbudowa jest kluczowym elementem w prawidłowym wykonaniu nawierzchni. Jest odpowiedzialna za równomierne przeniesienie obciążeń z nawierzchni na grunt rodzimy, a także jest warstwą mrozochronną.
Jak wybrać grubość podbudowy?
Grubość podbudowy powinna być dostosowana do planowanego obciążenia nawierzchni. Przy ścieżkach przeznaczonych dla ruchu pieszych najczęściej stosuje się podbudowę grubości 10–20 cm. Do podjazdów i w wypadku nawierzchni, po których będzie miał odbywać się ruch kołowy, powinno to być 25 - 40 cm.
Podbudowa świetnie spełniająca zadanie dodatkowej amortyzacji co jest bardzo ważne przy budowie bezpiecznych placów zabaw.
Cena podbudowy i innych kruszyw do ustalenia poprzez kontakt.

Comments are closed.