Portfolio Category: Kruszywa

Podbudowa piaskowa – 31,5

Podbudowa jest kluczowym elementem w prawidłowym wykonaniu nawierzchni. Jest odpowiedzialna za równomierne przeniesienie obciążeń z nawierzchni na grunt rodzimy, a także jest warstwą mrozochronną. Jak wybrać grubość podbudowy? Grubość podbudowy powinna być dostosowana do planowanego obciążenia nawierzchni. Przy ścieżkach przeznaczonych dla ruchu pieszych najczęściej stosuje się podbudowę grubości 10–20 cm. Do podjazdów i w wypadku…
Czytaj więcej

Podbudowa 3-19 mm

Nawierzchnię układa się na odpowiednio przygotowanej podbudowie z tłucznia i piasku, które służą wyrównaniu podłoża i drenażowi wody opadowej. Dobra podbudowa powinna być przepuszczalna dla wody, umożliwiać jej szybkie grawitacyjne odprowadzenie do gruntu rodzimego i nie zatrzymywać wilgoci. Cena podbudowy i innych kruszyw do ustalenia
Czytaj więcej

Podbudowa 0-31,5

Podbudowa składa się żwiru, tłucznia, grysu, żużla lub mieszaniny piasku ze żwirem. W zależności od obciążenia i właściwości podłoża, podbudowę tworzy warstwa nośna (konstrukcyjna) o grubości od 10 do 50 cm. Warstwy konstrukcyjne tworzą najczęściej mieszaniny żwiru i piasku lub klińca i piasku o stopniowanym uziarnieniu od 0 do 32 mm. Cena podbudowy i innych…
Czytaj więcej

Piasek płukany

Ma bardzo szerokie zastosowanie: murowanie, tynkowanie, jako składnik chudego betonu, poprzez podsypki do układania nawierzchni, betonów konstrukcyjnych, mas bitumicznych. Piasek płukany otrzymywany jest w procesie płukania i charakteryzuje się wysoką zawartością krzemionki, co jest korzystne przy zastosowaniu go w budownictwie. Ze względu na wysokie parametry jakościowe wykorzystywany jest przez producentów wysokiej marki betonów i galanterii…
Czytaj więcej